نیک آرایه ماهور
شماره ثبت
دکوراسیون داخلی

اجرای سقف کاذب طرح دار مجتمع تجاری و تفریحی عرش آجودانیه واقع در انتهای خیابان سباری به متراژ حدوداً 20000 متر در سال 1393 الی 1395