نیک آرایه ماهور
شماره ثبت
دکوراسیون داخلی

کاغذ دیواری

معرفی : شرکت نیک آرایه ماهور کار خود را بصورت رسمی در سال 1390 آغاز نمود و از این به پس این شرکت توانست با همکاری نیرو های فنی و مهندسی مجرب و همچنین مدیریت سازمان دهی شده در زمینه طراحی داخلی و اجرا فعالیت کند در حال حاضر این شرکت توانسته به لطف خدای منان و با همکاری شرکت های معتبر ساختمانی دست به انجام پروژه های بزرگ طراحی و اجرا بزند.